Czym jest defibrylacja

Defibrylacja to zabieg ratunkowy, stosowany podczas resuscytacji polegający na wyzwoleniu impulsu elektrycznego prądu stałego.

 • Stosowana jest zewnętrznie przez powierzchnię klatki piersiowej.
 • Jest jedynym znanym skutecznym sposobem pomocy poszkodowanym w zaburzeniach rytmu serca zwanych migotaniem komór oraz częstoskurczem komorowym bez tętna.
 • Może być prowadzona przez laików za pomocą urządzenia AED.
 • Jest kluczowym ogniwem łańcucha ratunkowego.

Co to jest defibrylator AED?

Defibrylator AED jest urządzeniem umożliwiającym wykonanie
wstrząsu elektrycznego u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia,
przez osobę przeszkoloną z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy z zastosowaniem AED.

Sygnał elektryczny generowany przez mięsień sercowy jest przechwytywany przez dwie duże, samoprzylepne elektrody
będące częścią składową AED.

Jeżeli wstrząs jest zalecany, impuls elektryczny jest dostarczany za pośrednictwem tych samych elektrod. Właściwe umieszczenie elektrod ma duże znaczenie. Zapewnia prawidłowy odczyt i interpretację rytmu serca przez AED oraz następujące potem dostarczenie impulsu elektrycznego.

Instrukcja obsługi Przejdź do sklepu

Co to jest defibrylator AED?

Co to jest defibrylator AED?
 • Wytrzymała obudowa
 • Metronom
 • Wyświetlacz LCD
 • Polecenia głosowe
 • Automatyczna analiza
 • Szybkość i niezawodność

łańcuch ratowniczy

To kolejność działań, które powinny być podejmowane w razie
wypadku lub zagrożenia życia.

 • Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy,
 • Wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) - jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia,
 • Wczesna defibrylacja,
 • Opieka poresuscytacyjna.

Kluczowe cechy defibrylatorów AED

Jest urządzeniem umożliwiającym wykonanie wstrząsu elektrycznego u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia.

 • Pozwala na wykonanie defibrylacji udzielania pierwszej pomocy,
 • Daje możliwość użycia nie tylko przez medyków,
 • Rozpoznaje skutecznie rytm serca w granicach 100%,
 • Pozwalające na szybkie wykonanie defibrylacji,
 • Prowadzące udzielającego pomocy prostymi komunikatami głosowymi przez kolejne etapy.

Poznaj rodzinę defibrylatorów AED

Zaufali nam

Polski Czerwony Krzyż Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Ministerstwo Obrony Narodowej Muzeum Łazienki Królewskie Narodowy Bank Polski PKP